logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
minus Archiwum
   minus Wybory samorządowe 21.11.2010r.
   minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   minus Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r.
   minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r.
   minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r.
   minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r.
   minus Wybory samorządowe 16.11.2014 r.
   minus Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r.
   minus Wybory ławników 2016-2019
   minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
   minus Wybory samorządowe 2018
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wyniki referendum w m. Zawidów dostępne są pod adresem:

http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/022501

Marcin Rogacki - Pełnomocnik Komisarza wyborczego w Jeleniej Górze ds. referendum 

Załączniki do pobrania: 2015-06-26 12:07:11 - Postanowienie Prezydenta RP z dn. 17.06.2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (456.07 kB)
2015-06-26 12:10:39 - Informacje dotyczące zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych (108.66 kB)
2015-06-30 10:26:09 - Informacja Burmistrza Miasta - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum (188.50 kB)
2015-07-20 12:31:57 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidowa z dn. 20 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum (103.54 kB)
2015-07-21 14:49:49 - Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju (120.35 kB)
2015-07-21 14:50:36 - Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (353.63 kB)
2015-07-21 14:51:19 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (.doc) (58.00 kB)
2015-07-21 14:51:53 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (.doc) (54.50 kB)
2015-07-21 14:52:59 - Zarządzenie Burmistrza Miasta Zawidowa z dn. 21 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania (238.87 kB)
2015-07-21 15:05:45 - Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru gł (78.91 kB)
2015-08-11 11:06:17 - Zarządzenie Burmistrza Miasta Zawidowa z dn. 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum (400.23 kB)
2015-08-17 09:17:51 - Zarządzenie Burmistrza Miasta Zawidowa z dn. 17 sierpnia 2015 r.w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Zawidowie (30.79 kB)
2015-08-17 10:53:50 - Informacja Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z dn. 17 sierpnia 2015 r. o składzie komisji (81.88 kB)
2015-08-17 10:54:11 - Informacja Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 z dn. 17 sierpnia 2015 r. o składzie komisji (82.74 kB)
2015-09-04 17:31:46 - Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 1 w dn. 6 września 2015 r. (515.34 kB)
2015-09-04 17:32:22 - Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 2 w dn. 6 września 2015 r. (545.55 kB)

Ilość odwiedzin: 968
Nazwa dokumentu: Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2015-06-26 12:04:12
Data udostępnienia informacji: 2015-06-26 12:04:12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 08:30:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner