logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Uchwały podjęte w roku 2019
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-03-30 09:07:51 - Uchwała Nr XLIV/222/2010 z dnia 27.01.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (1.20 MB)
2010-03-30 09:11:40 - Uchwała Nr XLIV/223/2010 z dnia 27.01.2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXII/161/2009 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz (955.61 kB)
2010-03-30 09:14:42 - Uchwała Nr XLIV/224/2010 z dnia 27.01.2010r. w sprawie: uchwalenie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych gminy Zawidów na 2010r. (319.10 kB)
2010-03-30 09:23:46 - Uchwała Nr XLIV/225/2010 z dnia 27.01.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi MIasta Zawidowa (325.97 kB)
2010-03-30 09:24:33 - Uchwała Nr XLV/226/2010 z dnia 17.02.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (327.95 kB)
2010-03-30 09:25:21 - Uchwała Nr XLV/227/2010 z dnia 17.02.2010r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej (65.55 kB)
2010-03-30 09:26:10 - Uchwała Nr XLV/228/2010 z dnia 17.02.2010r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (71.41 kB)
2010-03-30 09:26:58 - Uchwała Nr XLV/229/2010 z dnia 17.02.2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (66.11 kB)
2010-03-30 09:27:30 - Uchwała Nr XLV/230/2010 z dnia 17.02.2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (78.94 kB)
2010-03-30 09:28:04 - Uchwała Nr XLV/231/2010 z dnia 17.02.2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (69.27 kB)
2010-05-13 12:02:10 - Uchwała Nr XLVI/232/2010 z dnia 18.03.2010r. w spraweie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (873.22 kB)
2010-05-13 12:03:35 - Uchwała Nr XLVI/233/2010 z dnia 18.03.2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/123/2008 w sprawie Wileoletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 (217.03 kB)
2010-05-13 12:04:34 - Uchwała Nr XLVI/234/2010 z dnia 18.03.2010r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2016 (90.81 kB)
2010-05-13 12:08:33 - Załącznik do Uchwały Nr XLVI/234/2010 (1.48 MB)
2010-05-13 12:09:34 - Uchwała Nr XLVI/235/2010 z dnia 18.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2016 (91.48 kB)
2010-05-13 12:11:17 - Uchwała Nr XLVI/236/2010 z dnia 18.03.2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów (321.93 kB)
2010-05-13 12:12:03 - Uchwała Nr XLVI/237/2010 z dnia 18.03.2010r. w sprawiew uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2010r. (264.69 kB)
2010-05-13 12:13:51 - Uchwała Nr XLVII/238/2010 z dnia 12.04.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (236.70 kB)
2010-05-14 07:12:15 - Uchwała Nr XLVIII/239/2010 z dnia 30.04.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (132.19 kB)
2010-05-14 07:13:10 - Uchwała Nr XLVIII/240/2010 z dnia 30.04.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (403.92 kB)
2010-05-14 07:14:14 - Uchwała Nr XLVIII/241/2010 z dnia 30.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie (1.40 MB)
2010-06-28 11:09:22 - Uchwała Nr XLIX/242/2010 z dnia 31.05.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (441.90 kB)
2010-06-28 11:10:40 - Uchwała Nr XLIX/243/2010 z dnia 31.05.2010r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018 (89.27 kB)
2010-06-28 11:11:26 - Uchwała Nr XLIX/244/2010 z dnia 31.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018 (89.67 kB)
2010-08-29 10:31:43 - Uchwała Nr L/245/2010 z dnia 29.06.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta (481.96 kB)
2010-08-29 10:33:25 - Uchwała Nr L/246/2010 z dnia 29.06.2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (213.02 kB)
2010-08-29 10:34:59 - Uchwała Nr L/247/2010 z dnia 29.06.2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o c (289.47 kB)
2010-08-29 10:36:55 - Uchwała Nr L/248/2010 z dnia 29.06.2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/123/2008 z dnia 30 sierpnia 2008r. w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 (181.17 kB)
2010-08-29 10:37:46 - Uchwała Nr L/249/2010 z dnia 29.06.2010r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018 (88.36 kB)
2010-08-29 10:38:33 - Uchwała Nr L/250/2010 z dnia 29.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018 (88.33 kB)
2010-09-08 11:21:44 - Uchwała Nr LI/251/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa (680.71 kB)
2010-09-08 11:22:45 - Uchwała Nr LI/252/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2009r. (1.28 MB)
2010-09-08 11:26:49 - Uchwała Nr LI/253/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zawidów (544.35 kB)
2010-09-08 11:27:55 - Uchwała Nr LI/254/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie nadania Statutu MOPS w Zawidowie (123.91 kB)
2010-09-08 11:29:05 - Uchwała Nr LI/255/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie przyjęćia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018 (93.66 kB)
2010-09-08 11:29:48 - Uchwała Nr LI/256/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy MIejscowości Zawidów na lata 2010-2018 (93.72 kB)
2010-10-13 14:44:52 - Uchwała Nr LII/257/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie w wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (582.81 kB)
2010-10-13 14:47:01 - Uchwała Nr LII/258/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (474.85 kB)
2010-10-13 14:51:00 - Uchwała Nr LII/259/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/253/2010 z dnia 28.07.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zawidów (256.21 kB)
2010-10-13 15:06:42 - Uchwała Nr LII/260/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (213.74 kB)
2010-10-14 12:03:48 - Uchwała Nr LII/261/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działaln (254.11 kB)
2010-10-14 12:06:29 - Uchwała Nr LII/262/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu powoływania jej członków. (233.54 kB)
2010-10-14 12:09:07 - Uchwała Nr LII/263/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. (311.67 kB)
2010-10-14 12:12:15 - Uchwała Nr LII/264/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/123/2008 z dnia 30.08.2008r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012. (125.62 kB)
2010-10-14 12:14:06 - Uchwała Nr LII/265/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (95.31 kB)
2010-10-14 13:55:42 - Uchwała Nr LIII/266/2010 z dnia 28.09.2010r w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/258/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (456.57 kB)
2010-10-14 13:58:06 - Uchwała Nr LIII/267/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010. (575.32 kB)
2010-10-14 14:00:00 - Uchwała Nr LIII/268/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (476.58 kB)
2010-10-14 14:02:41 - Uchwała Nr LIV/269/ z dnia 06.10.2010r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/219/2009 z dnia 28.12.2009r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2010. (207.85 kB)
2010-10-28 13:22:46 - Uchwała Nr LV/270/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010. (957.60 kB)
2010-10-28 13:24:06 - Uchwała Nr LV/271/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (476.62 kB)
2010-10-28 13:25:42 - Uchwała Nr LV/272/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. (110.34 kB)
2010-10-28 13:26:59 - Uchwała Nr LV/273/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. (109.66 kB)
2010-10-28 13:30:24 - Uchwała Nr LV/274/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych In (347.87 kB)
2010-10-28 13:31:50 - Uchwała Nr LV/275/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie opłaty targowej. (226.40 kB)
2010-10-28 13:44:28 - Uchwały Nr LV/276/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2006 z dnia 1.12.2006r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (587.70 kB)
2010-10-28 13:46:10 - Uchwała Nr LV/277/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa (212.81 kB)
2010-10-28 13:48:42 - Uchwała Nr LV/278/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów. (134.46 kB)
2010-10-28 13:50:26 - Uchwała Nr LV/279/2010 z dnia 25.10.2010r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. (90.62 kB)
2010-11-17 09:46:55 - Uchwała Nr LVI/280/2010 z dnia 10.11.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa (824.42 kB)
2010-11-17 09:48:38 - Uchwała Nr LVI/281/2010 z dnia 10.11.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (470.39 kB)
2010-11-17 09:52:25 - Uchwała Nr LVI/282/2010 z dnia 10.11.2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. (102.36 kB)
2010-12-14 08:39:25 - Uchwała Nr I/1/2010 z dnia 01.12.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. (101.23 kB)
2010-12-14 08:40:40 - Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 01.12.2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie. (105.59 kB)
2010-12-16 13:46:24 - Uchwała Nr II/3/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie. (186.24 kB)
2010-12-16 13:48:43 - Uchwała Nr II/4/2010r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. (116.44 kB)
2010-12-16 14:18:10 - Uchwała Nr II/5/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie wprowadzenia amian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010. (719.04 kB)
2010-12-16 14:20:38 - Uchwała Nr II/6/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. (1.67 MB)
2010-12-16 14:24:52 - Uchwała II/7/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów w organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 ro (1.47 MB)
2010-12-16 14:26:20 - Uchwała Nr II/8/2010 z dnia 14.12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Zawidowa na rok 2010. (267.17 kB)
2010-12-16 14:27:59 - Uchwała II/9/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (473.21 kB)
2010-12-16 14:30:20 - Uchwała Nr II/10/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (123.35 kB)
2010-12-16 14:32:47 - Uchwała Nr II/11/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa (102.97 kB)
2011-01-11 07:59:12 - Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2011. (17.10 MB)
2011-01-11 08:02:07 - Uchwała Nr III/13/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów. (2.12 MB)
2011-01-11 08:06:01 - Uchwała Nr III/14/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 września 2009 roku Nr XXXIX/192/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruc (353.21 kB)
2011-01-11 08:09:56 - Uchwała Nr III/15/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. (327.99 kB)

Ilość odwiedzin: 2348
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2010
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30 08:56:33
Data udostępnienia informacji: 2010-03-30 08:56:33
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-11 08:11:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner