logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Uchwały podjęte w roku 2019
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-02-05 14:26:41 - Uchwała Nr IV/16/2006 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych gminy Zawidów na 2007 r. (119.34 kB)
2007-02-05 14:38:03 - Uchwała Nr IV/17/2006 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 (39.96 kB)
2007-02-05 14:39:29 - Uchwała Nr IV/18/2006 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie: skargi Pani Anny Kopocińskiej na działalność Burmistrza Miasta Zawidowa (281.04 kB)
2007-02-22 13:45:59 - Uchwała Nr V/19/2006 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności okreslonych w par 2 pkt. 2 Rozporządzenia MSWiA ... (98.38 kB)
2007-02-22 13:47:22 - Uchwała Nr V/20/2006 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (134.06 kB)
2007-02-22 13:47:58 - Uchwała Nr V/21/2006 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie: udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ... (124.68 kB)
2007-02-22 13:48:55 - Uchwała Nr V/22/2006 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (56.62 kB)
2007-02-22 13:49:38 - Uchwała Nr V/23/2006 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (55.96 kB)
2007-02-22 13:50:29 - Uchwała Nr V/24/2006 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (57.19 kB)
2007-02-22 13:51:08 - Uchwała Nr V/25/2006 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (56.14 kB)
2007-02-22 13:51:33 - Uchwała Nr V/26/2006 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2007 (1.18 MB)
2007-02-22 13:53:16 - Uchwała Nr V/27/2006 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2007r. (159.87 kB)
2007-04-04 09:44:07 - Uchwała Nr VI/28/2006 z dnia 12 marca 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (253.58 kB)
2007-04-04 09:46:00 - Uchwała Nr VII/29/2006 z dnia 02 kwietnia 2007r. w sprawie: objęcia udziałów w nowotworzonejspółce z o.o. pn. "Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny" (63.91 kB)
2007-05-16 13:17:28 - Uchwała Nr VIII/30/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (113.22 kB)
2007-05-16 13:20:06 - Uchwała Nr VIII/31/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (1.21 MB)
2007-05-16 13:21:28 - Uchwała Nr VIII/32/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (61.05 kB)
2007-05-16 13:22:17 - Uchwała Nr VIII/33/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (60.90 kB)
2007-05-16 13:22:44 - Uchwała Nr VIII/34/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (61.28 kB)
2007-05-16 13:23:10 - Uchwała Nr VIII/35/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (118.54 kB)
2007-05-16 13:23:41 - Uchwała Nr VIII/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (59.05 kB)
2007-05-16 13:25:00 - Uchwała Nr VIII/37/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (60.17 kB)
2007-05-16 13:25:34 - Uchwała Nr VIII/38/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (60.18 kB)
2007-05-16 13:25:58 - Uchwała Nr IX/39/2007 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (181.00 kB)
2007-05-16 13:27:06 - Uchwała Nr IX/40/2007 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/17/2006 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 (83.21 kB)
2007-05-16 13:28:03 - Uchwała Nr IX/41/2007 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (112.41 kB)
2007-06-27 14:30:13 - Uchwała Nr X/42/2007 z dnia 23 maja 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (215.97 kB)
2007-06-27 14:31:08 - Uchwała Nr X/43/2007 z dnia 23 maja 2007r. w sprawie: przyznawania środków finans. przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów (373.55 kB)
2007-06-27 14:32:21 - Uchwała Nr X/44/2007 z dnia 23 maja 2007r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Zawidów (302.12 kB)
2007-06-27 14:33:28 - Uchwała Nr XI/45/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (191.47 kB)
2007-06-27 14:34:25 - Uchwała Nr XI/46/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (275.33 kB)
2007-06-27 14:35:29 - Uchwała Nr XI/47/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie: zasadnościa funkcjonowania ŁOSG w Lubaniu (199.82 kB)
2007-06-27 14:36:10 - Uchwała Nr XI/48/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (63.40 kB)
2007-06-27 14:37:10 - Uchwała Nr V/49/2007 z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (55.92 kB)
2007-06-27 14:39:34 - Uchwała Nr V/50/2007 z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (56.02 kB)
2007-06-27 14:40:02 - Uchwała Nr V/51/2007 z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu należącego do zasobu nieruchomości Gminy Zawidów (88.09 kB)
2007-09-20 16:33:26 - Uchwała Nr XII/52/2007 z dnia 10 września 2007r. w sprawie: skargi Pani Anny Kopocińskiej na działalność Burmistrza Miasta Zawidowa (188.40 kB)
2007-09-20 16:35:01 - Uchwała Nr XII/53/2007 z dnia 10 września 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (3.36 MB)
2007-09-20 16:37:33 - Uchwała Nr XII/54/2007 z dnia 10 września 2007r. w sprawie: powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników (146.03 kB)
2007-09-20 16:38:28 - Uchwała Nr XII/55/2007 z dnia 10 września 2007r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (47.21 kB)
2007-09-20 16:39:16 - Uchwała Nr XII/56/2007 z dnia 10 września 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (77.36 kB)
2007-09-20 16:40:01 - Uchwała Nr XII/57/2007 z dnia 10 września 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośći niezabudowanej (96.18 kB)
2007-10-23 18:19:56 - Uchwała Nr XIII/58/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: skargi Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. na działalność Burmistrza Miasta Zawidowa (181.38 kB)
2007-10-23 18:21:41 - Uchwała Nr XIII/59/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (2.35 MB)
2007-10-23 18:25:09 - Uchwała Nr XIII/60/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa (176.53 kB)
2007-10-23 18:26:32 - Uchwała Nr XIII/61/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: opłaty targowej (175.81 kB)
2007-10-23 18:27:29 - Uchwała Nr XIII/62/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Zawidowie prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów (27.87 kB)
2007-10-23 18:29:34 - Uchwała Nr XIII/63/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów (24.28 kB)
2007-10-23 18:31:23 - Uchwała Nr XIII/64/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa (121.10 kB)
2007-10-23 18:32:26 - Uchwała Nr XIII/65/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa (72.87 kB)
2007-10-23 18:33:27 - Uchwała Nr XIII/66/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (72.98 kB)
2007-10-23 18:34:48 - Uchwała Nr XIII/67/2007 z dnia 2 października 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (86.56 kB)
2007-11-13 13:24:33 - Uchwała Nr XIV/68/2007 z dnia 30 października 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (924.49 kB)
2007-11-13 13:26:00 - Uchwała Nr XIV/69/2007 z dnia 30 października 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (244.64 kB)
2007-11-13 13:27:03 - Uchwała Nr XIV/70/2007 z dnia 30 października 2007r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Zawidowie prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów (160.41 kB)
2007-11-13 13:28:19 - Uchwała Nr XIV/71/2007 z dnia 30 października 2007r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów (87.56 kB)
2007-11-13 13:28:19 - Uchwała Nr XIV/71/2007 z dnia 30 października 2007r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów (87.56 kB)
2007-11-13 13:29:26 - Uchwała Nr XIV/72/2007 z dnia 30 października 2007r. w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011 (76.68 kB)
2007-12-24 08:50:04 - Uchwałą nr XV/73/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (376.83 kB)
2007-12-24 08:51:24 - Uchwała Nr XV/74/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawki za wywóz odpadów komunalnych na terenie miasta Zawidowa (66.67 kB)
2007-12-24 08:52:40 - Uchwała Nr XV/75/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zamiany nieruchomości (62.92 kB)
2007-12-24 08:53:13 - Uchwała Nr XV/76/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zamiany nieruchomości (61.17 kB)
2007-12-24 08:54:05 - Uchwała Nr XV/77/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zawidów z organizcjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008r. (64.86 kB)
2007-12-24 08:54:58 - Uchwała Nr XV/78/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (61.92 kB)
2007-12-24 08:55:38 - Uchwała Nr XV/79/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (65.06 kB)
2007-12-24 08:56:19 - Uchwała Nr XV/80/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (82.65 kB)
2007-12-24 08:59:53 - Uchwała Nr XVI/81/2007 z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 (360.11 kB)
2007-12-24 09:00:40 - Uchwała Nr XVI/82/2007 z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2008 wraz z załącznikami (132.15 kB)

Ilość odwiedzin: 2218
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2007-01-12 13:38:40
Data udostępnienia informacji: 2007-01-12 13:38:40
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-24 09:15:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner