logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
minus Rada Miejska
   minus Przewodniczący Rady Miejskiej
   minus Skład Rady Miejskiej
   plus Komisje Rady Miejskiej
   minus Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej
   minus Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
   plus Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2006-2010
   plus Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
   minus Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
   minus Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023
   plus Zapytania i interpelacje radnych
   plus Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2018-2023
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory ławników 2020-2023
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
minus II nabór na pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

e-mail do Biura Rady: kancelaria@zawidow.eu

tel. 075 77 88 435 wew. 105

Załączniki do pobrania: 2010-12-28 18:35:49 - Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2010r. (78.83 kB)
2011-01-04 10:22:59 - Protokół w II Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2010r. (85.06 kB)
2011-02-15 07:28:17 - Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010r. (77.16 kB)
2011-03-28 14:53:41 - Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 stycznia 2011r. (140.23 kB)
2011-05-09 13:03:20 - Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 marca 2011r. (172.72 kB)
2011-05-09 13:04:11 - Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2011r. (99.30 kB)
2011-07-14 10:48:36 - Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 kwietnia 2011 r. (95.22 kB)
2011-07-14 10:49:31 - Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 5 maja 2011 r. (89.30 kB)
2011-08-30 09:46:59 - Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2011 r. (119.99 kB)
2011-07-25 12:27:59 - Załącznik do protokołu nr IX - lista obecności (131.26 kB)
2011-07-25 12:30:05 - Załącznik do protokołu nr IX-Roczne sprawozdanie z działalności Policji i informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Zawidów w 2010 roku (1.92 MB)
2011-09-29 13:47:58 - Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lipca 2011 r. (109.39 kB)
2011-09-29 13:50:08 - Załącznik do protokołu nr X - lista obecności (131.26 kB)
2011-10-20 13:56:39 - Projekt protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 września 2011 r. (52.69 kB)
2011-11-14 11:33:37 - Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 września 2011 r. (98.71 kB)
2011-11-14 11:35:15 - Załącznik do protokołu nr XI - lista obecności (200.64 kB)
2011-11-14 11:40:06 - Załącznik do protokołu nr XI - Informacja dotyczaca pomocy świadczonej na rzecz rodzin przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie. (1.15 MB)
2011-11-14 11:42:43 - Załącznik do protokołu nr XI - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za rok 2010. (453.09 kB)
2011-11-14 11:36:22 - Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 września 2011 r. (52.69 kB)
2011-11-14 11:37:39 - Załącznik do protokołu nr XII - lista obecności (210.97 kB)
2011-11-14 11:44:47 - Załącznik do protokołu nr XII - Opinia prawna nt ponownego głosowania nad projektem odrzuconej wcześniej przez Radę Miejską uchwały. (704.97 kB)
2011-12-27 14:31:33 - Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2011r (57.89 kB)
2012-02-06 11:01:12 - Załącznik do protokołu nr XIII - lista obecności (229.42 kB)
2011-12-27 14:33:10 - Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 listopada 2011r. (170.88 kB)
2012-02-06 11:09:33 - Załącznik do protokołu XIV-lista obecności (229.10 kB)
2012-02-06 10:15:32 - Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 listopada 2011r. (65.97 kB)
2012-02-06 11:19:29 - Załącznik do protokołu nr XV- lista obecności (223.12 kB)
2012-02-06 10:17:40 - Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2011r. (66.31 kB)
2012-02-06 11:22:58 - Załącznik do protokołu nr XVI- lista obecności (223.08 kB)
2012-04-02 10:43:54 - Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2011 r. (96.76 kB)
2012-09-25 11:21:37 - Załącznik do protokołu nr XVII - lista obecności (230.08 kB)
2012-04-19 07:56:01 - Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2012 r. (107.67 kB)
2012-09-25 11:22:12 - Załącznik do protokołu nr XVIII - lista obecności (236.68 kB)
2012-05-24 11:16:23 - Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 marca 2012r. (81.18 kB)
2012-09-25 11:27:09 - Załącznik do protokołu nr XIX - lista obecności (233.68 kB)
2012-05-24 11:16:57 - Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2012r. (61.80 kB)
2012-09-25 11:27:30 - Załącznik do protokołu nr XX- lista obecności (224.54 kB)
2012-06-06 09:00:57 - Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 4 kwietnia 2012r. (98.48 kB)
2012-09-25 11:53:33 - Załącznik do protokołu nr XXI - lista obecności (230.16 kB)
2012-08-09 10:30:49 - Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w dniu 17 kwietnia 2012r. (59.71 kB)
2012-09-25 11:53:56 - Załącznik do protokołu nr XXII - lista obecności (225.90 kB)
2012-08-09 10:31:33 - Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2012r. (99.99 kB)
2012-09-25 11:58:16 - Załącznik do protokołu nr XXIII - lista obecności (225.18 kB)
2012-08-09 10:32:20 - Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2012r. (69.60 kB)
2012-09-25 11:58:35 - Załącznik do protokołu nr XXIV - lista obecności (221.26 kB)
2012-09-24 10:44:54 - Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2012r. (63.95 kB)
2012-09-25 12:00:27 - Załącznik do protokołu nr XXV - lista obecności (220.44 kB)
2012-09-24 10:45:47 - Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lipca 2012 r. (36.94 kB)
2012-09-25 12:00:55 - Załącznik do protokołu nr XXVI - lista obecności (229.37 kB)
2012-09-24 10:46:20 - Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lipca 2012 r. (90.13 kB)
2012-09-25 12:02:15 - Załącznik do protokołu nr XXVII - lista obecności (218.77 kB)
2012-11-02 08:57:24 - Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2012 r. (89.46 kB)
2012-09-25 12:02:47 - Załącznik do protokołu nr XXVIII - lista obecności (225.16 kB)
2012-11-02 08:58:21 - Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2012 r. (95.91 kB)
2012-11-02 10:31:18 - Załącznik do protokołu nr XXIX - lista obecności. (236.75 kB)
2012-12-11 12:46:58 - Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2012 r. (91.22 kB)
2013-01-24 12:43:11 - Załącznik do protokołu nr XXX - lista obecności. (263.61 kB)
2013-01-24 11:45:12 - Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2012 r (97.95 kB)
2013-01-24 12:44:37 - Załącznik do protokołu nr XXXI - lista obecności. (254.58 kB)
2013-02-26 08:11:11 - Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2012 r. (109.49 kB)
2013-03-07 14:12:25 - Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2013 r. (77.79 kB)
2013-04-22 11:10:41 - Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2013 r. (93.47 kB)
2013-05-17 09:41:23 - Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2013 r. (68.22 kB)
2013-05-17 09:42:35 - Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 3 kwietnia 2013 r. (53.53 kB)
2013-06-24 14:37:20 - Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2013 r. (62.75 kB)
2013-08-28 14:11:10 - Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2013 r. (68.64 kB)
2014-08-13 12:03:30 - Załącznik do protokołu nr XXXVIII- lista obecności (428.50 kB)
2013-09-06 08:19:51 - Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2013 r. (68.95 kB)
2014-08-13 12:03:04 - Załącznik do protokołu nr XXXIX - lista obecności (423.03 kB)
2013-09-06 08:21:00 - Protokół z XL sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lipca 2013 r. (46.79 kB)
2014-08-13 11:56:33 - Załącznik do protokołu nr XL- lista obecności (419.77 kB)
2013-09-06 08:22:47 - Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 lipca 2013 r. (40.47 kB)
2014-08-13 11:57:06 - Załącznik do protokołu nr XLI - lista obecności (440.83 kB)
2013-11-04 14:34:55 - Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2013 r. (73.81 kB)
2014-08-13 11:51:48 - Załącznik do protokołu nr XLII - lista obecności (432.29 kB)
2013-11-04 14:36:06 - Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej w dniu 6 września 2013 r. (43.33 kB)
2014-08-13 11:52:07 - Załącznik do protokołu nr XLIII - lista obecności (443.86 kB)
2013-12-18 13:06:29 - Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2013 r. (58.85 kB)
2014-08-13 11:47:38 - Załącznik do protokołu nr XLIV - lista obecności (443.80 kB)
2014-01-22 14:35:25 - Protokół z XLV sesji Rady MIejskiej w dniu 7 listopada 2013 r. (75.21 kB)
2014-08-13 11:47:03 - Załącznik do protokołu nr XLV- lista obecności (439.07 kB)
2014-03-06 10:33:50 - Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013 r. (91.31 kB)
2014-08-13 11:24:43 - Załącznik do protokołu nr XLVI - lista obecności (437.13 kB)
2014-04-01 13:57:32 - Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 stycznia 2014 r. (75.25 kB)
2014-08-13 11:23:30 - Załącznik do protokołu nr XLVII - lista obecności (446.18 kB)
2014-06-03 11:15:14 - Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 6 marca 2014 r. (89.17 kB)
2014-08-13 11:20:52 - Załącznik do protokołu nr XLVIII - lista obecności (439.61 kB)
2014-07-04 09:34:48 - Protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu 3 kwietnia 2014 r. (72.70 kB)
2014-08-13 11:20:03 - Załącznik do protokołu nr XLIX - lista obecności (440.59 kB)
2014-07-08 09:35:15 - Protokół z L sesji Rady Miejskiej w dniu 5 czerwca 2014 r. (113.19 kB)
2014-08-13 11:19:28 - Załącznik do protokołu nr L - lista obecności (439.51 kB)
2014-11-06 11:00:32 - Protokół z LI sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lipca 2014 r. (87.88 kB)
2014-11-06 11:01:09 - Protokół z LII sesji Rady Miejskiej w dniu 31 lipca 2014 r. (78.80 kB)
2014-11-06 10:59:55 - Projekt protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2014 r. (99.74 kB)

Ilość odwiedzin: 25281
Nazwa dokumentu: Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - podinspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk - podinspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2006-12-20 12:14:49
Data udostępnienia informacji: 2006-12-20 12:14:49
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-06 11:01:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner