logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
minus Oświadczenia majątkowe
   minus WZORY oświadczeń majątkowych
   minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej
   minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta
   minus Oświadczenie Sekretarza Miasta
   minus Oświadczenie Skarbnika Miasta
   minus Oświadczenia majątkowe radnych
      minus 2006
      minus 2007
      minus 2008
      minus 2009
      minus 2010
      minus Oświadczenia złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji
      minus Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2010r
      minus 2011
      minus 2012
      minus 2013
      minus 2014
      minus Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji - 2014 r.
      minus Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2014r
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   minus Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-07-31 11:47:56 - Jarosław Wochniak (402.58 kB)
2007-07-31 11:53:52 - Andrzej Pilarski (482.82 kB)
2007-07-31 11:55:41 - Teresa Brud (431.81 kB)
2007-07-31 11:57:27 - Janusz Dworakowski (428.22 kB)
2007-07-31 12:00:22 - Gabriela Micińska (405.29 kB)
2007-07-31 12:03:11 - Janina Kwolek (424.71 kB)
2007-07-31 12:04:50 - Małgorzata Panasik (442.63 kB)
2007-07-31 12:06:18 - Marian Gorgolik (415.46 kB)
2007-07-31 12:09:05 - Danuta Jaworska (421.91 kB)
2007-07-31 12:13:30 - Mirosław Rozmysłowicz (489.79 kB)
2007-07-31 12:15:13 - Włodzimierz Michalkiewicz (441.73 kB)
2007-07-31 12:17:41 - Jadwiga Kozłowska (499.28 kB)
2007-07-31 12:20:16 - Krzysztof Iwanicki (415.39 kB)
2007-07-31 12:24:06 - Maria Szkwarek (404.42 kB)

Ilość odwiedzin: 5536
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Rzepnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2007-07-31 11:46:16
Data udostępnienia informacji: 2007-07-31 11:46:16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-31 12:24:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner