logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 POWSZECHNY SPIS ROLNY
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
minus Rejestry i ewidencje
   minus Dostęp do biuletynu
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Dostęp do biuletynu

 Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawidowie.

 

Lp.
Nazwa rejestru/ewidencji
Jednostka prowadząca
 1.
Rejestr uchwał Rady Miejskiej
Obsługa kancelaryjna organów gminy
2.
Rejestr interpelacji radnych
Obsługa kancelaryjna organów gminy
3.
Rejestr wniosków komisji Rady Miejskiej
Obsługa kancelaryjna organów gminy
4.
Rejestr skarg i wniosków
Obsługa kancelaryjna organów gminy
5.
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
Obsługa kancelaryjna organów gminy
6.
Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych
Obsługa kancelaryjna organów gminy
7.
Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Zawidowie
Obsługa kancelaryjna organów gminy
8.
Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zawidowie
Urząd Stanu Cywilnego
9.
Rejestr kontroli
Obsługa kancelaryjna organów gminy
10.
Ewidencja działalności gospodarczej
Biuro Obsługi Klienta
11.
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu
Biuro Obsługi Klienta
12.
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii
Biuro Obsługi Klienta
13.
Rejestr korespondencji przychodzącej
 
Biuro Obsługi Klienta
14.
Rejestr zarządzeń burmistrza
 
Obsługa kancelaryjna organów gminy
15.
Rejestr poleceń burmistrza
 
Obsługa kancelaryjna organów gminy
 i Urząd Stanu Cywilnego
16.
Rejestr spraw cywilnych
Urząd Stanu Cywilnego
17.
Rejestr spraw karnych
Sekretarz Miasta
18.
Rejestr umów
Ochrona środowiska, zamówienia publiczne
19.
Rejestr instytucji kultury
Sekretarz Miasta
20.
Ewidencja spełnienia obowiązku szkolnego
Urząd Stanu Cywilnego
21.
Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych
Podatki i opłaty lokalne
22.
Rejestr zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych
Podatki i opłaty lokalne
23.
Rejestry zamówień publicznych
Ochrona środowiska, zamówienia publiczne

Dane zawarte w rejestrach/ewidencjach udostępniane są na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zmianami).

 

Ilość odwiedzin: 11723
Nazwa dokumentu: Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-12 12:30:00
Data udostępnienia informacji: 2013-06-12 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-12 12:39:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner