logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory ławników 2020-2023
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
minus II nabór na pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
minus Zamówienia publiczne
   minus Archiwum
      minus Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie
      minus Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - II przetarg
      minus Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - III przetarg
      minus Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instala
      minus Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną
      minus Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie”
      minus Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł
      minus Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie
      minus Bankowa obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych
      minus Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie
      minus Szkoła Podstawowa: Sporządzanie i dostarczanie dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczonego do siedziby Szkoły Podstawowej w Zawidowie
   minus Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
   minus Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie
   minus Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr
   minus Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego-etap I"
   minus Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie

Ilość odwiedzin: 886
Nazwa dokumentu: Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie
Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Traczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 10:56:20
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 10:56:20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 07:48:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner