logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 POWSZECHNY SPIS ROLNY
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
minus na/w 2018 r.
   minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2018 r.
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
   minus Wyniki konkursu ofert
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017
   plus Uruchomienie konsultacji Projektu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2018-2020
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Współpraca z organizacjami pozarządowymi > na/w 2018 r.

Spis dokumentów:
1. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2018 r.
2. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
3. Wyniki konkursu ofert
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017
5. Uruchomienie konsultacji Projektu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2018-2020

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

Ilość odwiedzin: 3820
Nazwa dokumentu: na/w 2018 r.
Podmiot udostępniający: Referat Funduszy Pomocowych i Kontroli
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Grabowska-Stachowicz - Kierownik Referatu
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-09-15 07:54:30
Data udostępnienia informacji: 2017-09-15 07:54:30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-25 13:25:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner