logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-03-04 10:20:42 - Zarządzenie Nr 1.2016 z dnia 08.01.2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (2.33 MB)
2016-03-04 10:23:09 - Zarządzenie nr 2.2016 z dnia 08.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w mo (860.26 kB)
2016-03-04 10:28:24 - Zarządzenie Nr 3 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (30.79 kB)
2016-03-04 10:30:15 - Zarządzenie nr 4.2016 z dnia 21.01.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz zarządzenie w sprawie przyjęcia (440.15 kB)
2016-03-04 10:31:13 - Zarządzenie nr 5.2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016. (943.64 kB)
2016-03-04 10:33:20 - Zarządzenie nr 6.2016 z dnia 01.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. (2.76 MB)
2016-03-04 10:56:51 - Zarządzenie nr 7.2016 z dnia 05.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.05 MB)
2016-03-04 10:57:58 - Zarządzenie nr 8.2016 z dnia 09.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. (4.36 MB)
2016-03-04 10:59:39 - Zarządzenie nr 9.2016 z dnia 09.02.2016 r. w sprawie wysokości kosztów wychowania przedszkolnego niebędącego mieszkańcem miasta Zawidowa uczęszczającego do przedszkola publicznego w Zawidowie (478.56 kB)
2016-03-04 11:00:20 - Zrządzenie nr 10.2016 z dnia 22.02.2016 r. w prawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (573.25 kB)
2016-03-04 11:01:30 - Zarządzenie nr 11.2016 z dnia 24.02.2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz w (243.49 kB)
2016-03-04 11:03:24 - Zarządzenie nr 12.2016 z dnia 24.02.2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. (215.85 kB)
2016-03-04 11:04:19 - Zarządzenie nr 13.2016 z dnia 24.02.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (290.22 kB)
2016-03-04 11:06:14 - Zarządzenie nr 14.2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu. (276.22 kB)
2016-05-05 07:50:37 - Zarządzenie nr 15.2016 z dnia 07.03.2016 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie (1.39 MB)
2016-05-05 07:56:57 - Zarządzenie nr 16.2016 z dnia 07.03.2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalno (1.20 MB)
2016-05-05 08:04:01 - Zarządzenie nr 17.2016 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.34 MB)
2016-05-05 08:06:02 - Zarządzenie nr 18.2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za 2015 r. (21.06 MB)
2016-05-05 08:08:11 - Zarządzenie nr 19.2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. czynszów i gospodarki mie (300.07 kB)
2016-05-05 08:09:28 - Zarządzenie nr 20.2016 z dnia 22.03.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (363.57 kB)
2016-05-05 08:15:55 - Zarządzenie nr 21.2016 z dnia 24.03.2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (259.24 kB)
2016-05-05 08:19:41 - Zarządzenie nr 22.2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (2.79 MB)
2016-05-05 08:20:46 - Zarządzenie nr 23.2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (3.10 MB)
2016-05-05 08:21:55 - Zarządzenie nr 24.2016 z dnia 13.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (811.75 kB)
2016-05-05 08:23:00 - Zarządzenie nr 25.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych (811.75 kB)
2016-05-05 08:24:42 - Zarządzenie Nr 26.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie upoważnienie pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do wydawania decyzji administracyjnych (344.88 kB)
2016-05-05 08:25:54 - Zarządzenie nr 27.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie cofnięcia upoważnień pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie (355.23 kB)
2016-05-05 08:27:40 - Zarządzenie Nr 28.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie upoważnienie pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego (251.97 kB)
2016-05-05 08:29:36 - Zarządzenie Nr 29.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie upoważnienie pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świ (298.27 kB)
2016-05-05 08:34:22 - Zarządzenie Nr 30.2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016 (1.74 MB)
2016-05-05 08:35:52 - Zarządzenie Nr 31.2016 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (218.64 kB)
2016-05-05 08:39:12 - Zarządzenie Nr 32.2016 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do wykonywania czynności w ramach realizacji projektu "Budowa Systemu Informacji Przes (744.64 kB)
2016-05-05 08:41:02 - Zarządzenie Nr 33.2016 z dnia 28.04.2016 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzż (328.16 kB)
2016-07-28 10:55:11 - Zarządzenie Nr 34.2016 z dnia 06.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.04 MB)
2016-07-28 10:56:07 - Zarządzenie Nr 35.2016 z dnia 09.05.2016 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzęd (218.91 kB)
2016-07-28 10:58:16 - Zarządzenie Nr 36.2016 z dnia 12.05.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej druków ścisłego zarachowania na dzień 24 maja 2016 r. (287.75 kB)
2016-07-28 12:12:37 - Zarządzenie Nr 37.2016 z dnia 12.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.95 MB)
2016-07-28 12:22:10 - Zarządzenia Nr 38.2016 z dnia 24.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016. (1.21 MB)
2016-07-28 12:22:57 - Zarządzenie Nr 39.2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (253.73 kB)
2016-07-28 12:23:57 - Zarządzenie Nr 40.2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (767.35 kB)
2016-07-28 12:24:38 - Zarządzenie Nr 41.2016 z dnia 21.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (818.52 kB)
2016-07-28 12:25:27 - Zarządzenie Nr 42.2016 z dnia 28.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.70 MB)
2016-07-28 12:26:35 - Zarządzenie Nr 43.2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (3.07 MB)
2016-07-28 12:27:34 - Zarządzenie Nr 45.2016 z dnia 05.07.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Przebudowa ulicy Niecałej" (296.09 kB)
2016-07-28 12:28:39 - Zarządzenie Nr 46.2016 z dnia 07.07.2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.32 MB)
2016-07-28 12:29:39 - Zarządeznie Nr 48.2016 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.24 MB)
2016-07-28 12:31:02 - Zarządzenie Nr 49.2016 z dnia 25.07.2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publi (283.76 kB)
2016-07-28 12:32:00 - Zarządzenie Nr 50.2016 z dnia 26.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016. (1.01 MB)
2016-10-20 13:58:37 - Zarządzenie Nr 51.2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji z wykonania planów finansowych Instytucji kultury za I (16.55 MB)
2016-10-20 14:00:02 - Zarządzenie Nr 53.2016 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (603.96 kB)
2016-10-20 14:02:02 - Zarządzenie Nr 54.2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 r. (1.49 MB)
2016-10-20 14:03:28 - Zarządzenie Nr 56.2016 r. z dnia 29.08.2016 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na rok 2016 (738.23 kB)
2016-10-20 14:11:28 - Zarządzenie Nr 57.2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata (3.55 MB)
2016-10-20 14:12:29 - Zarządzenie Nr 58.2016 z dnia 07.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016. (639.46 kB)
2017-01-04 09:42:22 - Zarządzenie Nr 59.2016 z dnia 12.09.2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Zawidów i jej jednostkach budżetowych. (1.57 MB)
2017-01-04 09:50:11 - Zarządzenie Nr 63.2016 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.15 MB)
2017-01-04 10:26:44 - Zarządzenie Nr 64.2016 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie wysokości kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Zawidowa uczęszczającego do przedszkola publicznego w Za (517.79 kB)
2017-01-04 10:28:53 - Zarządzenie Nr 65.2016 z dnia 20.09.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielelnie zamówienia publ. w trybie przetargu nieograniczonego o wart. poni (301.64 kB)
2017-01-04 10:30:03 - Zarządzenie Nr 66.2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016. (1.87 MB)
2017-01-04 10:32:26 - Zarządzenie Nr 67.2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów. (3.08 MB)
2017-01-04 10:36:57 - Zarządzenie Nr 68.2016 z dnia 12.10.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.66 MB)
2017-01-04 10:37:59 - Zarządzenie Nr 69.2016 z dnia 19.10.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016. (2.26 MB)
2017-01-04 10:41:10 - Zarządzenie Nr 70.2016 z dnia 19.10.2016r. w sprawie uruchomienia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działa (5.35 MB)
2017-01-04 10:42:18 - Zarządzenie Nr 71.2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.98 MB)
2017-01-04 11:26:33 - Zarządzenie Nr 72.2016 z dnia 08.11.2016 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (994.05 kB)
2017-01-04 12:04:35 - Zarządzenie Nr 74.2016 z dnia 10.11.2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (4.06 MB)
2017-01-04 12:05:51 - Zarządzenie Nr 75.2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (2.45 MB)
2017-01-04 12:12:16 - Zarządzenie Nr 76.2016 z dnia 14.10.2016r. w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawidów. (15.43 MB)
2017-01-04 12:20:01 - Zarządzenie Nr 77.2016 z dnia 17.11.2016r. w sprawie uruchomienia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publiczn (742.45 kB)
2017-01-04 12:45:18 - Zarządzenie Nr 78.2016 z dnia 17.11.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.56 MB)
2017-01-04 12:51:02 - Zarządzenie Nr 79.2016 z dnia 18.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów. (4.25 MB)
2017-01-04 12:55:00 - Zarządzenie Nr 80.2016 z dnia 21.11.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.70 MB)
2017-01-04 12:59:39 - Zarzadzenie Nr 81.2016 z dnia 28.11.2016r. w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń oświatowych. (745.81 kB)
2017-01-04 13:02:05 - Zarządzenie Nr 82.2016 z dnia 28.11.2016r. w sprawie upowaznienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania dezycji ad (277.52 kB)
2017-01-04 13:04:25 - Zarządzenie Nr 83.2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publ. w trybie przetargu nieograniczonego...dla zadania "Świa (350.68 kB)
2017-01-04 13:06:31 - Zarządzenie Nr 84.2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016. (2.08 MB)
2017-01-04 13:12:21 - Zarządzenie Nr 85.2016 z dnia 06.12.2016r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. (261.66 kB)
2017-01-04 13:16:57 - Zarządzenie Nr 86.2016 z dnia 12.12.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (2.02 MB)
2017-01-04 13:27:59 - Zarządzenie Nr 89.2016 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego i OSP w Zawidowie wg stanu na dzień 31.12.2016r. oraz środki pieniężne (1.43 MB)
2017-01-04 13:29:41 - Zarządzenie Nr 90.2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016. (2.50 MB)
2017-01-04 13:44:09 - Zarządzenie Nr 91.2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (1.23 MB)
2017-01-04 13:44:55 - Zarządzenie Nr 92.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016. (410.23 kB)
2017-01-04 13:46:10 - Zarządzenie Nr 93.2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (3.11 MB)

Ilość odwiedzin: 5788
Nazwa dokumentu: Rok 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-03-04 10:12:06
Data udostępnienia informacji: 2016-03-04 10:12:06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 13:46:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner