logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory ławników 2020-2023
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
minus II nabór na pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
minus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
   plus ARCHIWUM
   minus III publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów
   minus II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/8 Obr. I Zawidów
   minus II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/9 Obr. I Zawidów
   minus II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/25 Obr. I Zawidów
   minus II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/26 Obr. I Zawidów
   minus I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże)
   minus I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże)
   minus I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Niepodległości 6
   minus I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Szybów 2a/5 w Zawidowie
   minus I publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 34/18 Obr. I Zawidów
   minus I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów
   minus I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/26 Obr. I Zawidów
   minus I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Szybów 2a/5
   minus I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 524/34 Obr. I Zawidów
   minus I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 912/6 Obr. I Zawidów
   minus I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/21 Obr. I Zawidów
   minus I ustny przetarg ograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 78/8 Obr. I Zawidów
   minus I ustny przetarg ograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 78/7 Obr. I Zawidów
   minus I ustny przetarg ograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 78/6 Obr. I Zawidów
   minus I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 429/2
   minus I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 429/3
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. ARCHIWUM
2. III publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów
3. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/8 Obr. I Zawidów
4. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/9 Obr. I Zawidów
5. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/25 Obr. I Zawidów
6. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/26 Obr. I Zawidów
7. I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże)
8. I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże)
9. I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Niepodległości 6
10. I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Szybów 2a/5 w Zawidowie
11. I publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 34/18 Obr. I Zawidów
12. I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów
13. I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/26 Obr. I Zawidów
14. I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Szybów 2a/5
15. I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 524/34 Obr. I Zawidów
16. I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 912/6 Obr. I Zawidów
17. I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/21 Obr. I Zawidów
18. I ustny przetarg ograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 78/8 Obr. I Zawidów
19. I ustny przetarg ograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 78/7 Obr. I Zawidów
20. I ustny przetarg ograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 78/6 Obr. I Zawidów
21. I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 429/2
22. I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 429/3

Ilość odwiedzin: 8185
Nazwa dokumentu: Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Janina Macutkiewicz - inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Macutkiewicz - inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-11-30 08:43:23
Data udostępnienia informacji: 2007-11-30 08:43:23
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-14 09:31:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner